เว็บไซต์นี้ จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะเหล็กเกินและจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาดีเฟอร์ราซีร็อกซ์ ภายใต้โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีชื่อว่า โครงการเอ็กซ์แพป (EXPAP- Patient Assistance Program) ซึ่งจัดตั้งโดยบริษัทโนวาร์ตีส จำกัด เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะเหล็กเกินได้เข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 
 
Email :
Password :
  Login
  Forgot Password ??
  Register